Polityka prywatności

 

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy naszej firmy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.


 2. Administratorem Danych Osobowych jest: "Bielmar" Sp. z.o.o., ul. Stefanii Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-016-88-57, REGON: 070487588, Kapitał Zakładowy: 4.661.000,00 PLN, telefon: 33 81 98 200, adres e-mail: bielmar@bielmar.com.pl , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: Na naszej stronie internetowej www.smakwyzwolony.pl (dalej zw. stroną internetową) zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Nagrodę oraz aby mieć możliwość kontaktu z Tobą.
 • Data urodzenia – jest nam potrzebna do weryfikacji wieku Uczestników Konkursu
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki Nagrody.
 • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np.
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie korespondencję elektroniczną i informujemy w razie wygranej w całym Konkursie, bądź jego poszczególnych etapach
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Danych Osobowych w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasza Strona Internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 1. Podanie powyższych danych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane podajemy za pomocą udostępnionego na niniejszej Stronie internetowej, Formularza Zgłoszeniowego.


 2. Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do żądania ich usunięcia lub nie korzystania z naszej strony internetowej.


 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@zazamedia.pl lub skorzystaj z telefonu, dzwoniąc pod numer +48 601 858 198.